Quận King chuyển giao các địa điểm xét nghiệm COVID-19 cho các đối tác cộng đồng

CẬP NHẬT, ngày 6 tháng 6 năm 2022 – Chúng tôi hân hạnh thông báo rằng địa điểm thử Covid ở Renton của chúng tôi sẽ chuyển giao cho đối tác cộng đồng Atlas Genomics vào thứ Hai, ngày 27 tháng 6. Địa điểm thử Covid sẽ đóng cửa vào thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 để có thời gian chuyển giao.


Như chúng tôi đã chia sẻ vào đầu tháng này, Y Tế Công Cộng – Seattle & Quận King sẽ kết thúc sự giám sát hoạt động của mình đối với các địa điểm xét nghiệm COVID-19 của chúng tôi

ở Tukwila, Federal Way và Auburn khi chúng tôi chuyển đổi từ ứng phó khẩn cấp COVID-19 sang quản lý phòng ngừa COVID dài hạn.

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng các đối tác cộng đồng sẽ tiếp quản hoạt động của 3 địa điểm này vào tháng 6, sau khi đóng cửa một thời gian ngắn trong quá trình chuyển đổi.

Các địa điểm này sẽ tiếp tục cung cấp xét nghiệm miễn phí bất kể tình trạng nhập cư hoặc tình trạng bảo hiểm.


Địa điểm xét nghiệm Tukwila

Địa điểm xét nghiệm Tukwila sẽ đóng cửa từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 để Quận King có thể chuyển toàn bộ hoạt động của địa điểm sang Viện Khoa Học Y Sinh Altius (Altius Institute for Biomedical Sciences), đối tác đã hợp tác với Quận King tại địa điểm này kể từ khi mở cửa vào năm 2020. Địa điểm xét nghiệm Tukwila sẽ mở cửa lại vào ngày 3 tháng 6.

Địa điểm xét nghiệm Federal Way

Địa điểm xét nghiệm Federal Way sẽ tạm thời đóng cửa bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 và sẽ mở cửa trở lại vào đầu tháng 6 với việc Altius tiếp quản toàn bộ hoạt động.

Địa điểm xét nghiệm Auburn

Ngày hoạt động cuối cùng của Quận King đối với địa điểm Auburn sẽ là Thứ Tư, ngày 1 tháng 6. Địa điểm này sẽ mở cửa trở lại vào tháng 6 dưới sự quản lý của UW Medicine.

Francisco Arias-Reyes, Quản Trị Viên Y Tế Khu Vực cho Y Tế Công Cộng – Seattle & Quận King cho biết: “Chúng tôi rất biết ơn các đối tác cộng đồng của chúng tôi cho sự hỗ trợ của họ trong hai năm qua và cho sự tham gia tiếp quản việc quản lý các địa điểm xét nghiệm này. Các tổ chức này đã đóng một vai trò quan trọng trong các nỗ lực đang diễn ra và tiếp tục để cung cấp xét nghiệm miễn phí cho các cộng đồng ở phía nam Quận King.”

Địa điểm thử Covid ở Renton:

Ngày cuối cùng mà King County sẽ làm việc ở đây là thứ Sáu, ngày 24 tháng 6. Địa điểm sẽ được đóng vào thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 để King County có thể chuyển giao hoàn toàn địa điểm này cho Atlas Genomics. Địa điểm sẽ được mở lại cho công chúng vào thứ Hai, ngày 27 tháng 6.

Thông tin về cách đặt lịch hẹn tại mỗi địa điểm này sẽ sớm được bổ sung vào trang web của chúng tôi: Xét nghiệm COVID-19 miễn phí (kingcounty.gov).


Làm thế nào để được Xét Nghiệm

Địa điểm xét nghiệm PCR

Danh sách các sự lựa chọn xét nghiệm hiện tại ở Quận King, bao gồm địa điểm trong các cộng đồng khắp phía nam Quận King, có sẵn tại: Xét nghiệm COVID-19 miễn phí (kingcounty.gov).

Bộ dụng cụ tự xét nghiệm nhanh

Các bộ dụng cụ tự xét nghiệm nhanh miễn phí có sẵn từ các nguồn sau:

*Các hộ gia đình có thể đặt thêm các bộ xét nghiệm hàng tháng

* Mọi gia đình ở Hoa Kỳ có thể đặt hai đơn đặt hàng, tổng cộng cho 4 bộ xét nghiệm tại nhà miễn phí

Được xuất bản lần đầu vào ngày 27 tháng 5 năm 2022