Những Thay Đổi Sắp Xảy Ra Tại Các Địa Điểm Xét Nghiệm COVID-19 của Quận King

Vì các ca nhiễm COVID-19 tại Quận King đã giảm dần so với mức đỉnh Omicron vào đầu năm nay, và khi khả năng tiếp cận các tùy chọn xét nghiệm cộng đồng và xét nghiệm nhanh tại nhà miễn phí đã tăng lên, nhu cầu xét nghiệm tại các địa điểm xét nghiệm COVID-19 của Quận King đã giảm đáng kể.

Để phù hợp với nhu cầu và chuyển đổi sang các giải pháp xét nghiệm dài hạn, Sở Y Tế Công Cộng – Seattle & Quận King sẽ ngừng hoạt động tại các địa điểm xét nghiệm COVID-19 tại Tukwila, Federal Way và Auburn. Ngày cuối cùng Quận King hoạt động tại các địa điểm xét nghiệm ở Federal Way và Tukwila sẽ là vào Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 và ngày hoạt động cuối cùng ở Auburn sẽ là vào Thứ Tư, ngày 1 tháng 6.

Ngày cuối cùng Quận King hoạt động tại các địa điểm xét nghiệm ở Federal Way và Tukwila sẽ là vào Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 và ngày hoạt động cuối cùng ở Auburn sẽ là vào Thứ Tư, ngày 1 tháng 6.

Đảm bảo khả năng tiếp cận xét nghiệm COVID-19 miễn phí dễ dàng vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi, đặc biệt là đối với các cộng đồng vẫn có nguy cơ bị lây nhiễm cao. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác chăm sóc sức khỏe để mở rộng hoạt động xét nghiệm dài hạn ở phía Nam Quận King để phục vụ tất cả những người có nhu cầu mà không chỉ những bệnh nhân hiện tại. Các giải pháp xét nghiệm dài hạn này có thể bao gồm các đối tác mở lại dịch vụ xét nghiệm tại các địa điểm xét nghiệm hiện có của Quận King và / hoặc mở các địa điểm xét nghiệm khác ở phía Nam Quận King. Chúng tôi sẽ thông báo thêm thông tin trong những tuần tới.

Two testing site staff wearing full PPE gear stand outside testing site tent in front of "welcome" sign.
Nhân viên làm việc tại một cơ sở y tế công cộng – Seattle & King County vận hành địa điểm thử nghiệm vào năm 2021.

Sở Y Tế Công Cộng đã mở các địa điểm xét nghiệm COVID-19 đầu tiên vào tháng 9 năm 2020, khi nhu cầu xét nghiệm đang ở mức cực kỳ cao. Đến giữa tháng 12 năm 2020, Sở Y Tế Công Cộng đã mở tổng cộng 7 địa điểm xét nghiệm trong xe và không cần làm hẹn. Trong thời kỳ cao điểm của đại dịch, Sở Y Tế Công Cộng cũng hợp tác với các tổ chức khác để mở các địa điểm xét nghiệm liên kết với các khu học chánh và các khu vực có nhu cầu cao khác ở phía Nam Quận King.

Sau hơn 2 năm đại dịch COVID-19, với sự suy giảm tài trợ của liên bang, Sở Y Tế Công Cộng đang chuyển từ ứng phó khẩn cấp sang quản lý phòng ngừa COVID dài hạn với trọng tâm là tiếp tục phục vụ các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Điều này bao gồm việc chuyển đổi khỏi việc cung cấp các dịch vụ, chẳng hạn như các địa điểm xét nghiệm COVID-19, sang làm việc với các đối tác cộng đồng để kết hợp các dịch vụ cộng đồng bổ sung liên quan đến COVID vào hoạt động của họ.

“Chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả các nhân viên, tình nguyện viên và đối tác đã làm việc chăm chỉ để đưa các địa điểm xét nghiệm của chúng tôi vào hoạt động nhanh chóng và cảm ơn các phòng khám và tiệm thuốc vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ xét nghiệm. Phần lớn là nhờ vào sự làm việc chăm chỉ và cống hiến của những người này mà giờ đây chúng tôi có thể tự tin bước sang giai đoạn tiếp theo của đại dịch. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các đối tác cộng đồng và chính phủ để đảm bảo các nguồn lực hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 luôn sẵn sàng có cho những người cần chúng nhất, đặc biệt tập trung vào các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch ở phía Nam Quận King, ”Dennis Worsham, Giám Đốc Lâm Thời của Sở Y Tế Công Cộng – Seattle & Quận King cho biết.

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐƯỢC XÉT NGHIỆM

Địa Điểm Xét Nghiệm PCR

Nhiều địa điểm xét nghiệm COVID-19 vẫn tiếp tục hoạt động tại Quận King, bao gồm tại các cộng đồng khắp phía Nam Quận King. Truy cập danh sách các địa điểm cung cấp xét nghiệm: kingcounty.gov/covidtesting.

Tự xét nghiệm nhanh

Các bộ tự xét nghiệm nhanh miễn phí được cung cấp từ các dịch vụ sau:

  • Sở Y Tế – Department of Health – www.sayyescovidhometest.org hoặc 1-800-525-0127
    • Hộ gia đình có thể đặt thêm bộ xét nghiệm hàng tháng
  • Chính phủ liên bang – Federal government – www.covidtests.gov hoặc 1-800-232-0233
    • Mỗi hộ gia đình ở Hoa Kỳ có thể đặt 2 bộ xét nghiệm tại nhà, tổng cộng là 4 que xét nghiệm miễn phí

Cho đến nay, Quận King đã làm việc với các đối tác cộng đồng để phân phát hơn một triệu que tự xét nghiệm COVID miễn phí, thông qua các đối tác cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực này, đặc biệt tập trung vào việc hợp tác với các tổ chức phục vụ các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19.

Xét nghiệm để điều trị tại phòng khám (Test to Treat)

Xét nghiệm COVID-19 được cung cấp thông qua chương trình xét nghiệm để điều trị tại phòng khám mới (Test to Treat). Thông qua chương trình này, những người có nguy cơ cao phát triển các triệu chứng nghiêm trọng do COVID-19 có thể được xét nghiệm miễn phí và – nếu họ có kết quả xét nghiệm dương tính và phương pháp điều trị phù hợp với họ – nhận đơn thuốc từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và mua thuốc theo toa tại một tiệm thuốc hoặc phòng khám đa khoa ở địa điểm thuận tiện. Tìm địa điểm xét nghiệm để điều trị (Test to Treat) gần quý vị.

Được xuất bản lần đầu vào ngày 6 tháng 5 năm 2022