Public Health khuyến khích các khách hàng là người nhập cư tiếp cận các dịch vụ mà không cần e sợ

This slideshow requires JavaScript.

Tất cả mọi người cần được cảm thấy an toàn khi họ nhận dịch vụ y tế.

Thật không may, các đề xuất về vấn đề nhập cư của liên bang gần đây đã khiến cho mọi người trong các cộng đồng người nhập cư cảm thấy lo sợ và căng thẳng hơn. Một số gia đình cảm thấy họ phải lựa chọn giữa hai rủi ro.  Liệu họ nên tránh đến phòng khám và đánh cược sức khỏe của mình? Hay họ nên chấp nhận rủi ro gặp phải một đại diện liên bang về người nhập cư?

Public Health (Cơ quan Y tế Cộng đồng) – Quận Seattle & Quận King muốn mọi người cảm thấy an toàn khi nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi đã có các biện pháp đẩy mạnh việc bảo vệ tất cả khách hàng tại các phòng khám sức khỏe của chúng tôi.

  • Chúng tôi đã lập ra một chính sách mới củng cố quyền riêng tư của khách hàng trong khu vực chờ và sảnh tại các phòng khám của chúng tôi. Chúng tôi đã đăng các biển báo để thông báo rõ điều đó.
  • Chúng tôi đã tập huấn cho các nhân viên tại các phòng khám của chúng tôi để nhận biết một lệnh khám xét hợp lệ của tòa án. Các đại diện liên bang về nhập cư không được vào một phòng khám mà không có lệnh hợp lệ.
  • Chúng tôi đang tập huấn cho các nhân viên lễ tân và các nhân viên khác luôn sẵn sàng và phục vụ tốt hơn các gia đình người nhập cư.

Sở Public Health địa phương của chúng tôi vận hành các phòng khám trên khắp Quận King. Các phòng khám cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhiều đối tượng đa dạng. Ví dụ, chúng tôi phục vụ:

  • phụ nữ có thai có thu nhập thấp và gia đình của họ
  • nam giới và nữ giới cần biện pháp tránh thai và xét nghiệm và điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
  • trẻ em và người lớn không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc nha khoa ở các nơi khác

Bảo vệ quyền riêng tư

Tất cả các phòng khám của chúng tôi đều bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, trừ khi được lệnh của một tòa án hoặc do bệnh nhân yêu cầu.

Chúng tôi cũng không giữ hồ sơ thông tin về tình trạng nhập cư của những người tìm kiếm dịch vụ, trừ trong các trường hợp hiếm hoi khi một điều tra về bệnh cần thông tin đó. (Ngay cả khi đó, thông tin này cũng là một phần của hồ sơ cá nhân của bệnh nhân và vẫn được bảo vệ. )

Chúng tôi hiện đang tập trung vào vấn đề quyền riêng tư khi mọi người vào sảnh hoặc khu vực chờ của các phòng khám của chúng tôi. Chính sách và các biển báo của chúng tôi thể hiện rõ rằng các khu vực này được coi là riêng tư.

Chuẩn bị cho nhân viên phản ứng với tình huống 

Quận King đang tập huấn thêm cho các nhân viên của chúng tôi.

Các đại diện của liên bang về nhập cư ít có khả năng lục soát các phòng khám của chúng tôi để tìm người. Chính sách của liên bang coi các địa điểm y tế là “các địa điểm nhạy cảm” mà các đại diện về nhập cư nhìn chung nên tránh. Tuy nhiên, chúng tôi đã tập huấn cho các giám sát viên phòng khám của chúng tôi (và các nhân viên khác) về cách phản ứng nếu một đại diện của liên bang về nhập cư tới một trong các phòng khám của chúng tôi.

Để chuẩn bị sẵn sàng, các giám sát viên của chúng tôi đang tìm hiểu về sự khác biệt giữa các loại lệnh khám xét. Một số lệnh khám xét không cho các đại diện liên bang về nhập cư quyền đi vào các khu vực riêng tư. Các nhân viên của chúng tôi đang học cách phản ứng hợp lý đồng thời vẫn hành xử trong phạm vi luật pháp liên bang.

Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin cơ bản “Biết quyền của Quý vị” ở mỗi địa điểm để giúp khách hàng của chúng tôi.

Trong nhiều năm, những người nhập cư đã tới Quận King để được an toàn và có một tương lai tươi sáng hơn. Họ đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các hàng xóm, mở doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự đa dạng về văn hóa của các cộng đồng, và đóng góp vào sự phát triển kinh tế quan trọng của chúng tôi. Để Quận King duy trì vị thế như một miền đất hứa của cơ hội, chúng tôi phải đảm bảo rằng những người nhập cư được tiếp cận tới các dịch vụ y tế và xã hội quan trọng.

Tất cả đều được chào đón ở các phòng khám của Quận King.

(8/2/17)