Ngăn chặn sự căm thù người Châu Á

Cập nhật, ngày 9 tháng 4 năm 2021: Khi chúng tôi viết blog này lần đầu tiên, chúng tôi sử dụng thuật ngữ Asian American and Pacific Islander (AAPI – Người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (AAPI). Cảm ơn các nhà lãnh đạo của Native Hawaiian & Pacific Islander (NHPI- người Hawaii bản địa & Đảo Thái Bình Dương) đã kêu gọi sự chú ý đến AAPI như một thuật ngữ xóa bỏ các cộng đồng NHPI. Chúng tôi đã điều chỉnh ngôn ngữ của mình trong blog để phản ánh điều này. Trong tương lai, chúng tôi sẽ sử dụng các thuật ngữ NHPI hoặc Pasifika khi đề cập đến các cộng đồng Cư dân trên đảo Thái Bình Dương của chúng tôi ở Quận King để tôn vinh các nước láng giềng NHPI của chúng tôi và ngăn chặn sự tẩy xóa gây ra khi chúng tôi xem cộng đồng của mình như một nhóm nguyên khối. 

Chúng tôi đoàn kết với những người láng giềng Châu Á đa dạng của chúng ta ở Quận King trong bối cảnh tội phạm căm thù chống người Châu Á ngày càng gia tăng. 

Chúng tôi cùng đoàn kết với những người hàng xóm đa dạng của mình là người Mỹ gốc Á / Đảo Thái Bình Dương ở Quận King trong bối cảnh tội ác căm thù chống người châu Á ngày càng gia tăng. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, sự phân biệt chủng tộc và bài ngoại chống người châu Á đã làm lung lay và tổn thương cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi cũng nhìn nhận và lên án bạo lực có hệ thống và sự tẩy xóa mà cộng đồng người Hawaii bản địa và cư dân trên Đảo Thái Bình Dương của chúng ta phải đối mặt, và điều này khác biệt như thế nào với sự gia tăng của tội phạm căm thù chống người Châu Á ở đất nước chúng ta. 

Để đối phó với sự căm ghét này, chúng tôi xem nghệ thuật là một hình thức quan trọng để chữa lành cộng đồng. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật của một số nghệ sĩ tuyệt vời ở địa phương – Che Sehyun, Yvonne Chan, Toka Valu và Tori Shao – những người đã chia sẻ tác phẩm nghệ thuật của họ với chúng tôi để tôn vinh sức mạnh của việc chăm sóc cộng đồng, khả năng chữa lành của truyền thống chúng tôi, và tầm nhìn về sự tự do tập thể.

Yellow, brown, and light orange toned piece of art by Toku Valu with lots of texture. In this print, there are textured trees and sun in the background. At the foreground, seven individuals with masks are puling boxes out of the back of the vehicle and stacking them. Being depicted is a typical day at a PICA-WA food distribution site where several of our Pacific Islander young people and adults continuously show up to volunteer, support the livelihoods of our fellow Pasifika community members, and also connect and fellowship with each other.
Bức tranh của Toka Valu

“[Hình ảnh này] bày tỏ lòng kính trọng đối với sự trường tồn của các truyền thống và phong tục của chúng tôi đã tồn tại qua các thế hệ bị xâm lược, đàn áp để xóa bỏ văn hóa và ý thức tập thể về bản thân chúng tôi. Đây cũng là sự kiên cường và tất cả đều cho thấy sự quan trọng của việc nâng cao tiếng nói và sự lãnh đạo của các cộng đồng Pasifika chúng tôi, những người tiếp tục quản lý quyền tự quyết của họ. ” -Toka Valu

This is a piece of art by artist Che Sehyun. This is a photograph in which a femme person with colored facepaint, black heart glasses, and a flowered headdress, is taking a selife in front of a pink and blue wall. Overlayed on top of the photo is white text in caps that reads, "Respect my Culture, Respect My Life, I am Beautiful." At the bottom of the photo, there is white text that says "@HAFAROLDY. Chamoru Cultural Worker."
TÔN TRỌNG VĂN HÓA CỦA TÔI
TÔN TRỌNG CUỘC SỐNG CỦA TÔI
TÔI ĐẸP
CHESEHYUN
@HAFAROLDY CHAMORU NGƯỜI LÀM VIỆC VĂN HÓA

“Tôi ủng hộ và bảo vệ tương lai văn hóa của chúng ta và sự tự do văn hóa bản địa, cuộc sống và vẻ đẹp của chúng ta.” -CheSehyun

This particular illustration is of Sun Wukong (孙悟空) or the Monkey King - a legendary figure and rebellious prankster with many supernatural powers. The Monkey King has a dramatic head dress with orange flames, a painted face with yellow and red circles aroudn the eyes, and is wearing a turquoise mask. The costume includes a large red and white bow around the neck. The Monkey King is weilding a red pole with black bamboo etches. The background is a dark dramatic purple.
Bức tranh của Tori Shao

“Nhạc kịch Trung Quốc là một hình thức sân khấu nhạc. Trang phục và các khuôn mặt được vẽ trang điểm công phu đã được phát triển qua nhiều thế kỷ và tràn ngập tính biểu tượng. Chúng là nguồn gốc của niềm tự hào và bản sắc văn hóa. Các nhân vật nổi tiếng từ những vở tuồng được yêu thích đang kiên trì vượt qua các thử thách hiện tại về COVID-19 và phân biệt chủng tộc, với những chiếc khẩu trang y tế hiện đại bên cạnh biểu tượng truyền thống của sự kiên cường.” -Tori Shao

Hãy ngừng sự căm ghét
Bức tranh của Yvonne Chan

“Không có câu trả lời dễ dàng nào về cách đối mặt với điều này – nhưng việc cảnh giác và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ của người Châu Á tại địa phương là một cách để bắt đầu. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần hỗ trợ và bảo vệ các cộng đồng châu Á tại địa phương của chúng ta. Hãy ngừng sự căm ghét.” -Yvonne Chan