Nakikiisa tayo sa ating iba’t ibang mga Amerikanong Asyano at mga kapit-bahay ng Isla ng Pasipiko sa King County sa gitna ng tumataas na mga krimen ng poot laban sa mga Asyano. Mula nang magsimula ang pandemyang COVID-19, ang rasismo at sinpobya laban sa mga Asyano ay yumanig at nagpa-trauma sa ating mga pamayanan. Tuligsain natin ang , pangkukulay, at anumang mga pagkilos na ginawa upang saktan ang isang tao dahil sa kanilang lahi o lugar na pinanggalingan

Bilang tugon sa poot na ito, nakikita natin ang sining bilang isang mahalagang paraan sa pagpapagaling ng pamayanan. Ngayon, nagbabahagi kami ng mga piraso ng sining mula sa ilang kahanga-hangang mga lokal na artista — Che Sehyun, Yvonne Chan, Toka Valu, at Tori Shao – na nagbahagi ng kanilang sining sa atin upang ipagdiwang ang kapangyarihan ng pangangalaga sa pamayanan, ang potensyal na nakapagpapagaling ng ating mga tradisyon, at ang pangitain ng sama-samang paglaya

Yellow, brown, and light orange toned piece of art by Toku Valu with lots of texture. In this print, there are textured trees and sun in the background. At the foreground, seven individuals with masks are puling boxes out of the back of the vehicle and stacking them. Being depicted is a typical day at a PICA-WA food distribution site where several of our Pacific Islander young people and adults continuously show up to volunteer, support the livelihoods of our fellow Pasifika community members, and also connect and fellowship with each other.
Sining ni Toka Valu

“[Ang imaheng ito] ay nagbibigay paggalang sa mahabang buhay ng ating mga tradisyon at kaugalian na naipamana na ng ilang salinlahi ng sistematikong pagsalakay sa mga pagsisikap na burahin ang ating sama-samang pagpapahalaga ng sarili. Ito rin ang katatagan at lahat ng ito ay nagbabalik sa kahalagahan ng pagpapalakas ng mga tinig at pamumuno ng ating mga pamayanang Pasifika na patuloy na nangangasiwa ng kanilang sariling pagpapasiya.” -Toka Valu

This is a piece of art by artist Che Sehyun. This is a photograph in which a femme person with colored facepaint, black heart glasses, and a flowered headdress, is taking a selife in front of a pink and blue wall. Overlayed on top of the photo is white text in caps that reads, "Respect my Culture, Respect My Life, I am Beautiful." At the bottom of the photo, there is white text that says "@HAFAROLDY. Chamoru Cultural Worker."
IGALANG ANG AKING KULTURA
IGALANG ANG AKING BUHAY
AKO AY MAGANDA
CHESEHYUN
@HAFAROLDY CHAMORU
MANGGAGAWA SA KULTURA

“Naninindigan ako para sa ating kinabukasan sa kultura at ating sama-samang kalayaan na ating mga katutubong kultura, ating buhay at ating likas na kagandahan.” -CheSehyun

This particular illustration is of Sun Wukong (孙悟空) or the Monkey King - a legendary figure and rebellious prankster with many supernatural powers. The Monkey King has a dramatic head dress with orange flames, a painted face with yellow and red circles aroudn the eyes, and is wearing a turquoise mask. The costume includes a large red and white bow around the neck. The Monkey King is weilding a red pole with black bamboo etches. The background is a dark dramatic purple.
Sining ni Tori Shao

“Ang opera ng Tsino ay isang uri ng musikal na teatro, ang mga gayak na kasuotan at mga napinturahang mukha ay nabuo sa paglipas ng mga siglo at napuno ng sagisag, sila ang pinagmulan ng kapurihan sa kultura at pagkakakilanlan. Ang mga kilalang karakter mula sa mga paboritong kwento ay nagpupursige sa pamamagitan ng mga pagsubok sa kasalukuyang-araw ng COVID-19 at rasismo, na may mga modernong maskara sa pag-oopera at mga tradisyonal na simbolo ng katatagan.” -Tori Shao

Sining ni -Yvonne Chan

“Walang madaling mga sagot sa kung paano harapin ito -ngunit ang pagiging mapagbantay at pagsuporta sa mga lokal na maliliit na negosyong pag-aari ng mga Asyano ay isang tungkulin upang magsimula. Higit pa sa dati, kailangan nating suportahan at protektahan ang ating mga lokal na pamayanang Asyano. Itigil ang kapootan.” -Yvonne Chan