River Safety – Vietnamese

river safety 1Hãy mặc áo phao. Bởi vì không ai toan tính chết đuối.

Áo phao nổi. Quý vị thì không.

Nước ở các dòng sông có thể dâng lên cao, chảy xiết và lạnh khi tuyết tan từ trên núi, thật nguy hiểm vì làm giảm nhiệt độ trong cơ thể. Dòng sông liên tục xô đẩy các khúc gỗ và đá, cả hai loại này có thể nhìn thấy và ẩn khuất, sự kiện này có thể tạo thành những chướng ngại hiểm nghèo. Hãy lưu ý đến mọi thận trọng về an toàn để giảm nguy cơ chết đuối:

• Hãy mặc áo phao.
• Đừng sử dụng rượu hoặc ma túy có thể gây mất lý trí và làm chậm phản ứng của quý vị trong trường hợp khẩn cấp.
• Hãy giữ trẻ em trong tầm tay, luôn luôn theo dõi chặt chẽ các em khi ở gần và ở trong nước. • Hãy chọn lựa chỗ bơi an toàn hơn với sự hiện diện của nhân viên cứu hộ, chẳng hạn như bãi biển, hồ hoặc hồ bơi.
• Biết tình trạng của dòng sông mà quý vị định đến để tiêu khiển.

Vào trang web của King County để có chi tiết về làm thế nào để tránh những tình huống dẫn đến tử vong do chết đuối và biết phương cách giải cứu. Tìm hiểu về dự án cuả dòng sông và các nguy cơ biết được trong khu vực của quý vị, áo phao giảm giá và nhiều chi tiết khác.

http://www.kingcounty.gov/riversafety

Nếu bạn có câu hỏi xin gọi 206-477-4727 hoặc TTY: 711

Nhấp vào đây để nhận phiếu giảm giá chi phí khi mua áo phao mới.