Power outage – Vietnamese

THẬN TRỌNG KHI CÚP ĐIỆN ĐỐI VỚI CÁC CỬA TIỆM BUÔN BÁN THỰC PHẨM

Cửa tiệm của quý vị sẽ phải ngừng hoạt động trong thời gian cúp điện.
Điều này có nghĩa là:

 • Không sơ chế thực phẩm
 • Không phục vụ khách hàng (đóng cửa cửa tiệm)

XỬ LÝ THỰC PHẨM TRONG THỜI GIAN CÚP ĐIỆN

 • Đóng kín các cánh cửa tủ lạnh để duy trì nhiệt độ khi cúp điện.
 • Xem xét vận chuyển thực phẩm có nguy cơ cao sang một cửa tiệm kho lạnh đã được chấp nhận (chẳng hạn như một cửa tiệm không bị ảnh hưởng bởi cúp điện, một xe tải lạnh hoặc kho đá).
 • Kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm có nguy cơ cao bằng cách sử dụng đá sạch, không bị ô nhiễm và/hoặc đá khô nếu cần phải mở cửa. Sau đó, đóng cửa lại.

HƯỚNG DẪN MỞ CỬA LẠI

 • Sử dụng nhiệt kế điện đã được làm sạch và khử trùng để xác định các loại thực phẩm có nguy cơ cao (thịt cá, gia cầm, sữa, thức ăn nấu chín) đã ở nhiệt độ trên 41º từ bốn giờ trở lên và loại bỏ. Nếu không xác định được thời gian, hãy loại bỏ.
 • Tủ lạnh và/hoặc tủ đông đã hoạt động và có khả năng duy trì nhiệt độ thực phẩm (41ºF hoặc thấp hơn đối với tủ lạnh, thức ăn ở trạng thái rắn đối với tủ tủ đông).
 • Nước nóng (tối thiểu 100ºF) và nước uống lạnh có sức áp đã sẳn sàng để dùng.
 • Xác nhận rằng tất cả công tắc ngắt điện đã được thiết lập lại chính xác như yêu cầu.
 • Thiết bị rửa tay đã hoạt động trở lại hoàn toàn.
 • Các dịch vụ điện và khí đốt tự nhiên (nếu có) đã sẵn sàng.
  • Các thiết bị bảo quản thực phẩm nóng có khả năng duy trì nhiệt độ thực phẩm từ 135ºF trở lên.
  • Hệ thống thông gió được chấp thuận và phù hợp cho các thiết bị chạy bằng khí đốt tự nhiên đã được vận hành.
  • Hệ thống rửa và khử trùng chén bát và dụng cụ đa dụng đã hoạt động.

HÃY ĐẢM BẢO AN TOÀN!  KHÔNG SỬ DỤNG LÒ NƯỚNG BẰNG THAN, CỦI HOẶC MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG NHÀ!