បញ្ឈប់ការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ី

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃទី 9 ខែមេសាឆ្នាំ 2021៖ នៅពេលដែលយើងសរសេរអត្ថបទនេះលើក ដំបូង យើងបានប្រើពាក្យ ជនជាតិអាស៊ីអាមេរិចនិងជនជាតិកោះប៉ាស៊ីហ្វិក (AAPI) ។ យើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកដឹកនាំសហគមន៌ជនជាតិដើមកោះហាវ៉ៃនិងកោះប៉ាស៊ីហ្វិក (NHPI) ដែលបានអំពាវនាវអោយផ្លាស់ស់ប្ដូរប្រើពាក្យ AAPI ព្រោះវាបានលុបបំបាត់ឈ្មោះសហគមន៌ NHPI ។ យើងបានកែសម្រួលភាសាក្នុងអត្ថបទរបស់យើងដើម្បីអោយស្របតាមការកែសម្រួលនេះ។ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ យើងនឹងប្រើពាក្យ NHPI ឬ ពាក្យ Pasifika នៅពេលនិយាយសំដៅទៅកាន់សហគមន៍ជនជាតិកោះប៉ាស៊ីហ្វិករបស់យើងដែលរស់នៅតំបន់ King County ដើម្បីគោរពដល់សហគមន៌ NHPI ដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់យើង ហើយនិងបញ្ឈប់ការលុបបំបាត់ឈ្មោះសហគមន៌របស់ពួកគេនៅពេលដែលយើងចាត់ទុកសហគមន៍របស់ពួកយើងថាជាសហគមន៌រួម។  

យើងសាមគ្គីជាមួយជនជាតិអាស៊ីដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់យើងដែលរស់នៅចម្រុះគ្នានៅក្នុងតំបន់ King County ក្នុងអំឡុងពេលមានការកើនឡើងនូវបទឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមមកលើជនជាតិអាស៊ី។ 

យើងរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាមួយសាសន៍អាស៊ីអាមេរិកាំងនិងសាសន៍កោះប៉ាស៊ីហ្វិកដែលរស់នៅចម្រុះគ្នានៅក្នុងតំបន់ King County នាពេលមានការកើនឡើងនូវបទឧក្រិដ្ឋស្អប់ខ្ពើមមកលើជនជាតិអាស៊ី។ តាំងពីចាប់ផ្តើមមានការរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ មក។ ការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីបានធ្វើអោយសហគមន៍របស់យើងរន្ធត់និងភ័យខ្លាច។ យើងក៏ទទួលស្គាល់និងថ្កោលទោសចំពោះប្រព័ន្ធអំពើហឹង្សានិងការជិះជាន់ដែលសហគមន៍ជនជាតិដើមកោះហាវ៉ៃនិងជនជាតិដើមកោះប៉ាស៊ីហ្វិករបស់យើងប្រឈមមុខនិងរបៀបដែលបញ្ហានេះកកើនឡើងដែលមានសភាពខុសៗគ្នានៃបទឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង។ 

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការស្អប់ខ្ពើមនេះ យើងយល់ឃើញថា គំនូរសិល្បៈគឺជាទម្រង់សំខាន់មួយជួយព្យាបាលសហគមន៍។ ថ្ងៃនេះ យើងចែករំលែកគំនូរសិល្បៈខ្លះៗពីជាងគំនូរមួយចំនួនដែលគួរអោយកោតសសើរនៅក្នុងតំបន់ ដូចជា Che Sehyun, Yvonne Chan, Toka Valu និង Tori Shao ដែលបានចែករំលែកគំនូរសិល្បៈរបស់ពួកគេជាមួយយើងដើម្បីអបអរឥទ្ធិផលនៃការយកចិត្តទុកដាក់គ្នាក្នុងសហគមន៍ ឥទ្ធិផលនៃការព្យាបាលតាមរយៈប្រពៃណីរបស់យើង និងចក្ខុវិស័យនៃសិទ្ធិសេរីភាពជារួម។

Yellow, brown, and light orange toned piece of art by Toku Valu with lots of texture. In this print, there are textured trees and sun in the background. At the foreground, seven individuals with masks are puling boxes out of the back of the vehicle and stacking them. Being depicted is a typical day at a PICA-WA food distribution site where several of our Pacific Islander young people and adults continuously show up to volunteer, support the livelihoods of our fellow Pasifika community members, and also connect and fellowship with each other.
គំនូរសិល្បៈដោយ Toka Valu

[រូបភាពនេះ] បង្ហាញពីការគោរពទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីដ៏យូរអង្វែងរបស់យើងដែលបានរស់រានជាច្រើនជំនាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធជិះជាន់ដែលព្យាយាមបំបាត់នូវអត្តសញ្ញាណរួមរបស់យើង។ នេះក៏ជាការតស៊ូហើយបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការលើកកម្ពស់សំលេងនិងការដឹកនាំរបស់សហគមន៍ Pasifika របស់យើងដែលបន្តដឹកនាំការប្តេជ្ញាចិត្តដោយខ្លួនឯង។” -Toka Valu

This is a piece of art by artist Che Sehyun. This is a photograph in which a femme person with colored facepaint, black heart glasses, and a flowered headdress, is taking a selife in front of a pink and blue wall. Overlayed on top of the photo is white text in caps that reads, "Respect my Culture, Respect My Life, I am Beautiful." At the bottom of the photo, there is white text that says "@HAFAROLDY. Chamoru Cultural Worker."
គោរពវប្បធម៌របស់ខ្ញុំ
គោរពជីវិតរបស់ខ្ញុំ
ខ្ញុំជាមនុស្សល្អ
CHESEHYUN
@HAFAROLDY CHAMORU អ្នកធ្វើការបម្រើវប្បធម៌

“ខ្ញុំតំណាងអោយអនាគតវប្បធម៌របស់យើងនិងសិទ្ធិសេរីភាពជារួមរបស់យើងដែលជាវប្បធម៌ជនជាតិដើម ជាជីវិត និងជាសម្រស់ខាងក្នុងរបស់យើង។” -CheSehyun

This particular illustration is of Sun Wukong (孙悟空) or the Monkey King - a legendary figure and rebellious prankster with many supernatural powers. The Monkey King has a dramatic head dress with orange flames, a painted face with yellow and red circles aroudn the eyes, and is wearing a turquoise mask. The costume includes a large red and white bow around the neck. The Monkey King is weilding a red pole with black bamboo etches. The background is a dark dramatic purple.
គំនូរសិល្បៈដោយ -Tori Shao

“ល្ខោនចិនគឺជាលក្ខណៈល្ខោនសំដែងជាតន្រ្តី មានតុបតែងសំលៀកបំពាក់និងផាត់មុខ ដែលត្រូវបានគេបង្កើតមកអស់ជាច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយ ហើយជានិមិត្តរូបដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ទាំងនេះគឺជាប្រភពនៃមោទនភាពនិងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌។ តួអង្គដែលគួរអោយកត់សំគាល់ពីរឿងនិទាន ដែលពេញនិយមបង្ហាញនូវភាពតស៊ូប្រៀបទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩និងការរើសអើងជាតិសាសន៍នាពេលបច្ចុប្បន្ន ជាមួយនឹងការពាក់ម៉ាស់សម័យទំនើប និងនិមិត្តសញ្ញាប្រពៃណីបង្ហាញពីការតស៊ូ។” -Tori Shao

This is a piece of art by Yvonne Chan. This is a brightly-colored illustration with white text in the center that says "Stop the Hate." Around this, there are people of different shapes, sizes and ethnicities that are mostly masked and holding their fists up in solidarity. There is a grandma dancing with her grandchild, someone holding a boba drink as they put up the solidarity fist, and several young adults. The background is light purple and there is a rainbow weaving across.
គំនូរសិល្បៈដោយ -Yvonne Chan

“គ្មានចម្លើយងាយៗពីរបៀបប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានេះទេ ប៉ុន្តែ ការប្រុងប្រយ័ត្ននិងគាំទ្រដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់អាស៊ីនៅក្នុងតំបន់ គឺជាចំណុចចាប់ផ្តើម។ វាប្រសើរជាងអ្វីៗទាំងអស់ ដែលយើងត្រូវគាំទ្រនិងការពារសហគមន៍អាស៊ីនៅក្នុងតំបន់របស់យើង។ បញ្ឈប់ការស្អប់ខ្ពើម។” -Yvonne Chan