ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ

ਅਪਡੇਟ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਲੌਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂਵਾਸੀ (ਆਪਆਈ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਵਾਈਅਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਵਾਸੀ (ਐਨਐਚਪੀਆਈ) ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਣਾਂ ਨੇ  NHPI  ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਇਆ.ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ  NHPI ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਯੁੱਗ-ਨਿਵਾਰਕ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਾਂਗੀ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਿਖਾਉਦਾਂ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਭਿੰਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ. ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ੇਨੋਫੋਬੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਯੁੱਗ-ਨਿਵਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ — ਚੇ ਸੇਹਯੂਨ, ਯਵੋਨੇ ਚੈਨ, ਟੋਕਾ ਵਾਲੂ ਅਤੇ ਟੋਰੀ ਸ਼ਾਓ — ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਚਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Yellow, brown, and light orange toned piece of art by Toku Valu with lots of texture. In this print, there are textured trees and sun in the background. At the foreground, seven individuals with masks are puling boxes out of the back of the vehicle and stacking them. Being depicted is a typical day at a PICA-WA food distribution site where several of our Pacific Islander young people and adults continuously show up to volunteer, support the livelihoods of our fellow Pasifika community members, and also connect and fellowship with each other.
ਟੋਕਾ ਵਾਲੂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾ

“[ਇਹ ਚਿੱਤਰ] ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹਿਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਚਕਿਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਪਾਸਿਫਿਕਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਣ -ਟੋਕਾ ਵਾਲੂ

This is a piece of art by artist Che Sehyun. This is a photograph in which a femme person with colored facepaint, black heart glasses, and a flowered headdress, is taking a selife in front of a pink and blue wall. Overlayed on top of the photo is white text in caps that reads, "Respect my Culture, Respect My Life, I am Beautiful." At the bottom of the photo, there is white text that says "@HAFAROLDY. Chamoru Cultural Worker."

“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਜ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾ” -ਚੇਸੀਅਨ

This particular illustration is of Sun Wukong (孙悟空) or the Monkey King - a legendary figure and rebellious prankster with many supernatural powers. The Monkey King has a dramatic head dress with orange flames, a painted face with yellow and red circles aroudn the eyes, and is wearing a turquoise mask. The costume includes a large red and white bow around the neck. The Monkey King is weilding a red pole with black bamboo etches. The background is a dark dramatic purple.

“ਚੀਨੀ ਓਪੇਰਾ ਸੰਗੀਤ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਜਾਵਟੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਚਿਹਰੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਵਿੱਚ ਡੂਬੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਮਨਪਸੰਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪਾਤਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ-ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਦੋਰਾਨ ਦਰਿਡ ਰਹ ਕੇ ਲਚਕਦਾਇਤਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਣ” -ਤੋਰੀ ਸ਼ਾਓ

ਨਫ਼ਰਤ ਰੋਕੋ

“ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। -ਯਵੋਨੇ ਚੈਨ